BRANISLAV CUKIC PSIHOLOGIJA RADA PDF

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu; Psihologija učenja ( knjiga prva) Bogdanović Vesna, Mirović Ivana, Ličen Branislava, Kreiranje udžbenika za stručni engleski Marjanovic P., Miloradov M., Cukic Z., Sakulski D., Bogdanovic S.: “Integrated cadastre (Inventory System) for pollution sources in. ČUKIĆ, Branislav: Procena uspešnosti poslovođa u funkciji zahteva koje im upućuju njihovi radnici i U: Psihologija, 4 (), , str. Dejan Cukic – Julija Uvod: G,Cadd9,D G Cadd9 D G Cadd9 D Jos pamtim tvoje usne kako Branislav Cukic – Psihologija uments.

Author: Maucage Mezikora
Country: Bosnia & Herzegovina
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 8 January 2015
Pages: 244
PDF File Size: 3.41 Mb
ePub File Size: 7.15 Mb
ISBN: 882-6-30250-648-6
Downloads: 97145
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogugrel

Karakteristike i specifinosti problema zaposlenosti i zapoljavanja stanovnitva na podruju Slavonije i Baranje. Hijerarhija vanosti i zadovoljenosti motivacijskih faktora u radu – Longitudinalna analiza.

Motivi odlaenja slovenskih radnika na rad u Njemaku, produavanja boravka i vraanja u Sloveniju. Revija zai upravljanje organizacijom.

Direktor, 2 ,17, str. Metodologija in organiziranje izgradnje informacijskega nizacija in kadri, 151, str. Sistem linih dohodak kao faktor drutvene efikasnosti i racionalnosti.

Psiholigija pri vzpostavljanju demokratine distribucije vpliva v gospodarskih organizacijah. Socijalne vrednote zaposlenih Moderna organizacija, 3, str. Metoda in rezultati diagnosticiranja derna organizacija, 4 ,1, str. Uslovi za vrenje samoupravne pregled, 5 , str.

  ASQ CQE PRIMER PDF

Moderna organizacija, 4, str. Organizacija i kadrovi, 43, str. Delitev osebnih dohotkov v kolektivnih pogodbah.

Dejan Cukic – Julija

Organizacija kadrovi, 114, str. Kako lahko upravno-organizacijska veda prispeva raxa veji produktivnosti in ekonominosti OZD? Ponuda i potranja za radnom snagom u Kanadi, te njihov utjecaj na radnika zanimanja. Nekateri socioloki vidiki oblikovanja in izvajanja dela.

Nae teme, 28,delovnih skupin I. Jedan model evaluacije radnike participacije u upravljanju. Uzroci zastoja u proizvodnom procesu, efektivna zaposlenost i produktivnost rada. Organisations as bargaining systems: Obseg lovekovega kadrovi, 131, str. Institucije, ostvarenja i problemi na podruju participacije radnika u upravljanju u Francuskoj. Kulturni radnik, 271, str: Organizacija kadrovi, 15 ,5, str.

Opredjeljenja, 2branislaf, str.

Gertruda i Klaudije

Zahteve okolja in granislav Organizacija in kadri, 25, str. Kontigentna analiza Sociologija, 17, ,3, str. Komuniciranje v skupini in formalni sistemi komuniciranja.

Organizacija i kadrovi, 10 ,7, str. Radno vrijeme, pogonsko pregled, 27, str. Sprejemljanje razvoja kadrova kot osnova procesa planiranja kadrov.

Postoji li kod nas trite radne snage. Bolovanje kao oblik i osobni dohodak kao faktor radnog apsentizma. Organizacija ,7, str. Motivacija za rad i istraivanje nekih njenih aspekata. Worker education and worker participation. Mogunosti zapoljavanja radnika drutvenih nauka psihologa, sociologa, pedagoga radq filozofa u Mjerenje rezultata rada i raspodjela linih dohodaka.

  CYCLOMANCY THE SECRET OF PSYCHIC POWER CONTROL PDF

Topolcic Bibliography

Organizacija i kadrovi, 2 ,10, str. Informiranost u funkciji konstituiranja proizvoaa u subjekt samoupravljanja. Informatika ,3, str. Vplivni faktorji uvajanja bolj humanih oblik organizacije dela v pomonih procesi h v poljskih podjetjih. Revija za psihologiju, 11, str. Tako je odabran i dio literature koji analizira samoupravljanje kad se ono pojavljuje kao jedan od aspekata popisanog podruja. Meuzavisnost sistema obrazovanja, produktivnosti nog razvoja.

Depersonalizacija medicinskih sestara u kontekstu biotehnologijski zasnovane medicine. Izobrazba in osebni dohodki. Revija za sociologiju, 23Nae teme, 18 ,11, str.

Konflikti u radnim organizacijama. Vrednosna usmerenost i spremnost za angaovanje u samoupravljanju preduzea. Neki aspekti efikasnosti drutvene privrede SR Hrvatske. Lokacija in ekonomika prostora.